A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GDĐT ban hành Quy định về chuẩn hiệu trưởng các trường phổ thông

Ngày 20/7/2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT với 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí.

Quy định được áp dụng đối với hiệu trưởng trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định, hiệu trưởng tự đánh giá theo 5 tiêu chuẩn, 18 tiêu chí; cụ thể:

- Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp, gồm 3 tiêu chí: (1) Đạo đức nghề nghiệp; (2) Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường; (3) Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân;

- Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường, gồm 7 tiêu chí: (4) Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; (5) Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh; (6) Quản trị nhân sự nhà trường; (7) Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường; (8) Quản trị tài chính nhà trường; (9) Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường; (10) Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường;

- Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục, gồm 3 tiêu chí: (11) Xây dựng văn hóa nhà trường;; (12) Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường; (13) Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

- Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội, gồm 3 tiêu chí: (14) Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh; (15) Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; (16) Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường;

- Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin, gồm 2 tiêu chí: (17) Sử dụng ngoại ngữ; (18) Ứng dụng công nghệ thông tin.

Trên cơ sở tự đánh giá của hiệu trưởng, nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng.Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên, thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.

Về chu kỳ và thẩm quyền đánh giá: Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học. Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ 2 năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên có thể rút ngắn chu kỳ đánh giá.

Về thẩm quyền đánh giá:

- Trưởng phòng GDĐT chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học mà cấp cao nhất là THCS, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện;

- Giám đốc Sở GDĐT chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là THPT, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh.

- Người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học, các viện, học viện chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc; Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 04 tháng 9 năm 2018 và thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học và Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp kèm theo.

 Thanh Sơn


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết